Pokrytí sítě Iridium Satelitní systém Iridium je provozován společností Iridium Satellite LLC  za pomoci soustavy 65 komunikačních satelitů. Síť Iridium jako jediná poskytuje opravdu celosvětové pokrytí, včetně oceánů, polárních oblastí a leteckých tras.
Pro použití telefonu pro síť Iridium je nutné být na otevřeném prostranství a mít výhled na oblohu.

Síť Iridium nabízí telefony Iridium 9555 a Iridium 9575 Extreme. V současné době se dá z telefonů dovolat na všechny české pevné a mobilní operátory.
 
Komunikace mezi satelity a telefony se provádí pomocí L-band spektra v rozmezí 1616 až 1626,5 MHz.
Systém využívá  modulaci DE-QPSK a modulaci DE-BPSK využívá při uplinku (telefon-satelit) na řízení a synchronizaci. Kanály jsou rozmístěny na 41,666 kHz a každý kanál zabírá šířku pásma 31,5 kHz.
Jako satelit cestuje přes obzor, obstarává spojení pro příslušný spot/oblast po ním. Ke změně dojde příbližně každých padesát vteřin. Družice zůstává pro uživatele viditelná maximálně sedm minut. Když satelit zmizí z dohledu, je proveden pokus předat hovor na jinou družici. Pokud není žádný jiný satelit v dohledu, je spojení přerušeno. K tomu může dojít, pokud je signál z obou satelitů blokován překážkou (např. budova). V případě úspěšného předání může být předávka patrná přerušením spojení trvajícím  čtvrtinu sekundy. Družice si hovor předávají mezi sebou.  Kromě komunikace se satelitními telefony na zemi, každý satelit na obloze taktéž udržuje kontakt se dvěma až čtyřmi sousedními satelity. K dispozici jsou čtyři pozemní stanice, které udržují spojení se sítí družic přes aktuální družici, na kterou vidí. Komunikace mezi jednotlivými satelitními telefony může probíhat přímo přes družice Iridium bez nutnosti spojení s pozemní stanicí. Komunikace mezi satelity a pozemními stanicemi je 20 a 30 GHz. Pozemní stanice jsou umístěny v následujících lokalitách: Tempe (Arizona), Wahiawa (Hawaii), Avezzano (Itálie). Stejně jako ostatní satelitní sítě, i satelitní telefony sítě Iridium potřebují pro správnou funkci přímý výhled na oblohu. Například, telefony nebudou fungovat v budovách a problematicky v lese. Iridium obecně nemá roamingové dohody s pozemními / mobilními operátory.

Satelitní systém IRIDIUM umožňuje následující služby: hlasové a faxové služby, datové volání – dial up připojení do internetu s max. rychlostí 9.6 kbit/s, SMS zprávy, hlasovou schránku, two-stage dialling.
Pro podrobné informace ohledně sítě Iridium nás neváhejte kontaktovat.